Proč se zapojit do Hotelopedie?

  • Registrace nového uživatele je zcela zdarma!
  • Registrací se nezavazujete k žádné platbě poplatků a ani si neobjednáváte žádné placené služby.
  • Základní prezentace hotelu nebo jiného ubytovacího zařízení je zcela zdarma!
  • Zdarma si můžete vyzkoušet placenou verzi zápisu na 1 měsíc a to bez dalších závazků!
  • Váš účet je Vám zpřístupněn 24/7
  • Portály systému Hotelopedia.cz se nezaměřují jen českou klientelu.
  • Nabízíme prezentace na zahraničních portálech.

Přidat ZDARMA nový hotel - Registrace

Portál Hotelopedia.cz umožňuje svým klientům prezentovat své ubytovací zařízení nejen českým, ale i zahraničním klientům. Abyste mohli vložit do systému svůj hotel, penzion či privátní ubytování, je zapotřebí provést jednoduchou registraci, která je zcela zdarma a je nezávazná k placení jakýchkoliv služeb. K úspěšné registraci je zpotřebí vyplnit tři základní údaje:

IČO: Vaše platné Identifikační Číslo (Organizace) představuje unikátní 8mi místné číslo, kterým musí každý podnikatel v ČR disponovat.

E-mail: E-mailová adresa bude sloužit jako přihlašovací jméno (login) a také pro komunikaci s technickou podporou portálu.

Heslo: Pro vyšší bezpečnost, doporučujeme použít délku hesla minimálně 8 znaků a pří jeho tvorbě využít písmena, číslice a nejlépe nějaké speciální znaky typu: @#$%^&*():_-!?. Pro kontrolu nechtěného překlepu, prosíme, vyplňte Vaše heslo ještě jednou.